06Mar/17

Anunț ERASMUS

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB

            În sprijinul susținerii activităților de mobilizare a studenților din cadrul UPB în vederea participării la mobilități ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează gratuit un examen de testare a competențelor lingvistice pentru candidații înregistrați la facultățile de bază, astfel:

  • pentru limba engleză, vineri, 10 martie 2017, ora 16:00, sala AN024
  • pentru limba franceză, marti, 7 martie 2017, ora 13.45, sala BN029
  • pentru limba germană, joi, 9 martie 2017, ora 16:00, sala BN026  

Examenele vor avea o durată de 60 minute.

            Condiții de prezentare la evaluare:

– candidații să fie înregistrați pe listele transmise de facultăți – in acest sens va adresam rugamintea sa luati legatura cu dna secretar sef Adriana Cosmulescu;

– candidații să vină cu carnetul de student şi actul de identitate.

09Mar/16

Mobilități ERASMUS+

Concursul de selecţie al studenţilor ERASMUS+ va avea loc între 14–25.03.2016.

Va înaintăm invitația de a participa la concursul de selecție după ce consultați în prealabil Regulamentul privind mobilitatea ERASMUS+ a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din cadrul UPB pentru anul universitar 2016–2017 și lista universităților partenere corespunzătoare Facultății Transporturi. Vă facem cunoscută posibilitatea de a participa la acest concurs și în cadrul altor Facultăți, respectând regulamentul și domeniile de studii ale fiecărui candidat.