Monthly Archives: octombrie 2014

13Oct/14

Concursul Național Stundențesc de Inginerie a Autovehiculelor

ANUNŢ
În atenţia studenţilor anului IV (AR + ISPA) şi a studenţilor de la cursurile de Master (CDIA+SIOAM+STADA)

Departamentul Autovehicule Rutiere organizează sâmbătă, 18 oct.2014,ora 10,00, faza locala a Concursului Naţional Studenţesc de Inginerie a Autovehiculelor” Prof.univ.ing. Constantin GHIULAI”, domeniul “Dinamica autovehiculelor”, ediţia 2014.
Înscrierile se fac la secretariatul departamentului (camera JC 203), pană vineri, 17 oct.2014, ora 14.
Bibliografia concursului este reprezentată de notiţele de la cursul de “Dinamica autovehiculelor” predate în anul III la cursurile de licenţă.

Director Departament AR,
Prof.dr.ing. Cr. Andreescu