Monthly Archives: august 2017

09Aug/17

Anunț

Examenul de dizertație la STADA, CDIA și SIOAM va avea loc luni 11 septembrie în sala JC206. Masteranzii sunt rugați să fie prezenți la ora 8.30.

S.l.dr.ing. Alexandru DOBRE
Secretar comisie