Istoric

In tara noastra, printre primele abordari stiintifice ale unor probleme de tehnica a automobilelor sunt cele datorate profesorului inginer Aurel Persu, cunoscut mai ales prin brevetarea, proiectarea si realizarea “automobilului corect aerodinamic” (numit astfel de autorul sau) in anii 1922-1924. La Scoala Politehnica din Bucuresti, azi Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, intre anii 1924 si 1929, Aurel Persu a tinut un ciclu anual de conferinte intitulat “Tehnica automobilelor”. Desi nu exista o sectie de specializare in domeniul automobilelor, sporadic erau incluse in cursuri de inginerie mecanica si cunostinte privitoare la tehnica automobilelor. Intre anii 1940-1942 s-au constituit chiar discipline in acest domeniu: “Automobile” si “Automobile si tancuri” la sectia “Armament” de la Facultatea de Mecanica, ambele predate de conf. ing. Constantin Ghiulai. Intre anii 1942 si 1948, in cadrul Politehnicii, la Facultatea de Mecanica a functionat sectia de Transporturi Terestre, una din disciplinele de baza fiind “Automobile si Tractoare”, predata de conf. Ghiulai. In anul 1948, profesorul Constantin Ghiulai a publicat primul curs de nivel superior de automobile din tara noastra (C. Ghiulai “Automobile”, Editura Institutului Politehnic Bucuresti).

In anul 1959, la Facultatea de Transporturi a Institutului Politehnic s-a infiintat sectia “Organizarea si Exploatarea Transporturilor Rutiere”, iar in anul 1960 s-a infiintat catedra “Autovehicule”, al carei sef a fost numit prof. Constantin Ghiulai. Experienta sa didactica, tehnica si stiintifica a fost fructificata in organizarea activitatilor la aceasta catedra. In primul rand, s-a dat o mare atentie alcatuirii unui plan de invatamant echilibrat, astfel incat sa se asigure formarea de ingineri mecanici de automobile care sa activeze cu precadere in domeniul transporturilor rutiere, fie in unitati productive, fie in unitati de cercetare specifice si de invatamant. Pentru prima data in tara noastra s-au introdus discipline ca “Materiale speciale pentru autovehicule, combustibili si lubrifianti” si “Instalatii si utilaje pentru reparatia si exploatarea autovehiculelor”. Eforturi deosebite au fost depuse pentru organizarea laboratoarelor catedrei si crearea unei baze materiale corespunzatoare pentru activitatea didactica si de cercetare, mai ales ca, la inceput, conditiile de spatiu erau foarte dificile.

Alaturi de aceste preocupari, care insemnau un efort notabil din partea unui colectiv restrans de cadre didactice cu activitatea de baza la catedra, s-au efectuat cercetari pe baza unor planuri care aveau in vedere, potrivit cerintelor timpului, in primul rand aspecte ale perfectionarii in activitatea de transport, de intretinere si reparatia automobilelor.

Inca de la infiintarea catedrei s-au facut eforturi de a se constitui o biblioteca de specialitate a catedrei si de a asigura acces la documentatia de specialitate de inalt nivel prin realizarea de abonamente la reviste tehnico-stiintifice de prestigiu, chiar si in conditiile dificile ale timpului.

Cerintele legate de evitarea unei specializari prea inguste a inginerilor de automobile au condus la schimbarea denumirii sectiei de specialitate in “Automobile si Tractoare” in anul 1966. Aceasta a impus imbunatatiri ale planului de invatamant, prin introducerea unor noi discipline ca: “Bazele cercetarii experimentale a autovehiculelor”, “Transmisii si actionari hidraulice pentru automobile si tractoare” si “Tractoare”. De asemenea, incepand cu anul 1969 a inceput sa functioneze si sectia “Automobile” de la cursurile de subingineri.

Conducerea activitatii de doctorat asigurata, la catedra, de catre prof. Constantin Ghiulai in specialitatea Automobile si Tractoare, incepand cu anul 1966, a stimulat cercetarea stiintifica prin abordarea unor teme de mare interes stiintific si practic. In anul 1974 planul de invatamant al sectiei “Automobile si Tractoare” a suferit unele modificari, concretizate in primul rand prin inlocuirea disciplinei “Automobile” cu doua discipline distincte: “Dinamica autovehiculelor rutiere” si “Calculul si constructia automobilelor”. In anul 1978, denumirea sectiei de specialitate a devenit “Autovehicule Rutiere”, catedra capatand aceeasi denumire.

Dezvoltarea unor importante activitati de cercetare stiintifica a condus, in anul 1976, la infiintarea pe langa Catedra Autovehicule Rutiere, a unei unitati permanente – “Colectivul de cercetare – proiectare pentru autovehicule si transporturi rutiere”.

Catedra a avut o evolutie remarcabila in perioada 1980 – 1988, cand conducerea sa a fost asigurata de profesorul Berthold Grunwald. In planul activitatilor didactice s-a realizat o analiza exigenta a continutului disciplinelor insotita de o serie de cursuri sustinute de titulari in prezenta celorlalti membri ai catedrei, prilej de interesante schimburi de opinii si de experienta. La initiativa profesorului Grunwald, in anul 1984 planul de invatamant al acestei specializari a suferit modificari fundamentale, prin introducerea a trei directii de aprofundare care se constituiau in anii IV si V de studii, oferind studentilor posibilitatea unor optiuni in raport cu propriile inclinatii si asigurandu-se astfel o adaptare mai buna a viitorilor absolventi la ceintele economiei nationale si industriei de automobile in special. Viabilitatea acestui mod de organizare a procesului de invatamant a fost confirmata de faptul ca el este mentinut si in prezent. Tot in aceasta perioada a demarat o utila colaborare cu Catedra de Autovehicule Rutiere de la Universitatea Tehnica din Darmstadt concretizata in schimburi de experienta intre cadrele didactice si contracte de cercetarea stiintifica.

Activitatea de cercetare stiintifica a cunoscut o dezvoltare fara precedent, astfel incat, din anul 1984 pe langa catedra a inceput sa functioneze o filiala a Institutului de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Automobile din Brasov. In cadrul acesteia activau, sub indrumarea stiintifica a cadrelor didactice cu experienta, tineri ingineri, absolventi de marca ai sectiei Autovehicule Rutiere si ai altor specializari din Institutul Politehnic precum si matematicieni sefi de promotie ai Universitatii Bucuresti. A fost astfel posibila abordarea unor teme de cercetare de mare amploare la un inalt nivel stiintific, confirmat pe plan national si international prin participarea la congrese si conferinte de prestigiu ridicat. Cercetarile s-au concretizat si in proiecte, modelari numerice, investigatii experimentale de mare rafinament si realizarea unor standuri de incercari.

Incepand cu anul 1982, Catedra Autovehicule Rutiere organizeaza manifestarea stiintifica “Economicitatea, Securitatea si Fiabilitatea Autovehiculelor” (ESFA) cu o periodicitate de 3-4 ani. In timp, manifestarea a capatat o extindere tot mai mare si o foarte buna apreciere din partea specialistilor, astfel incat ea s-a transformat in conferinta internationala. Pana in prezent au avut loc sapte asemenea manifestari, ultima in luna mai 2003. De fiecare data lucrarile sustinute au fost publicate in volume.

Dificultatile cu care s-a confruntat activitatea de cercetare din Romania, dupa anul 1989, nu au ocolit nici Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Automobile, astfel incat filiala sa de la catedra s-a desfiintat in anul 1994.

Ultimii ani au consemnat o relansare a activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice din catedra prin participarea acestora la programe nationale (Orizont 2000, RELANSIN, INFOSOC, CEEX, AMTRANS) si internationale (Banca Mondiala, Leonardo da Vinci – European Tyre School).

Din dorinta de a raspunde cerintelor actuale ale economiei, in special ale ingineriei de autovehicule, au fost introduse cursuri noi, precum “Controlul automat al sistemelor automobilului”, “Legislatie rutiera”, “Automobile cu propulsie electrica”, “Metode de calcul si analiza asistate de calculator”, “Securitatea activa si pasiva a autovehiculelor”, “Programe utilitare” etc.

Eforturi deosebite au fost intreprinse in directia dezvoltarii laboratoarelor catedrei. A fost infiintat un laborator de informatica (in anul 2001) si a fost organizat, in colaborare cu firma FORD, un laborator de studiu al constructiei automobilelor (in anul 2002), iar in prezent este in proces de amenajare, cu concursul firmei BOSCH, laboratorul de mentenanta preventiva. In ultimii doi ani, cadre didactice ale catedrei asigura indrumarea la proiectele de diploma a unor studenti straini de la Facultatea de Inginerie Mecanica de la Universitatea din Porto – Portugalia.

Catedra Autovehicule Rutiere organizeaza, din anul 1995, cursuri de studii aprofundate pe durata unui an, iar din 2005 cursuri de master de un an si jumatate, in specializarea “Economicitatea si securitatea autovehiculelor”. Din anul 2002 participa la cursurile de master cu specializarea “Transport si trafic urban”. Cu intermitente, catedra organizeaza cursuri postuniversitare cu tematica variata, in concordanta cu diverse solicitari ale specialistilor din industrie si transporturi.

La catedra se desfasoara activitatea de perfectionare prin doctorat in specialitatea “Autovehicule si tractoare”, ea fiind asigurata prin trei conducatori de doctorat: prof. A. P. Stoicescu (din 1987), prof. Gh. Fratila (din 1991) si prof. E. M. Negrus (din 1991).