Category Archives: Știri

09Aug/17

Anunț

Examenul de dizertație la STADA, CDIA și SIOAM va avea loc luni 11 septembrie în sala JC206. Masteranzii sunt rugați să fie prezenți la ora 8.30.

S.l.dr.ing. Alexandru DOBRE
Secretar comisie

06Mar/17

Anunț ERASMUS

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA TESTULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU CANDIDAŢII LA MOBILITĂŢI ERASMUS DIN CADRUL UPB

            În sprijinul susținerii activităților de mobilizare a studenților din cadrul UPB în vederea participării la mobilități ERASMUS, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează gratuit un examen de testare a competențelor lingvistice pentru candidații înregistrați la facultățile de bază, astfel:

  • pentru limba engleză, vineri, 10 martie 2017, ora 16:00, sala AN024
  • pentru limba franceză, marti, 7 martie 2017, ora 13.45, sala BN029
  • pentru limba germană, joi, 9 martie 2017, ora 16:00, sala BN026  

Examenele vor avea o durată de 60 minute.

            Condiții de prezentare la evaluare:

– candidații să fie înregistrați pe listele transmise de facultăți – in acest sens va adresam rugamintea sa luati legatura cu dna secretar sef Adriana Cosmulescu;

– candidații să vină cu carnetul de student şi actul de identitate.

09Mar/16

Mobilități ERASMUS+

Concursul de selecţie al studenţilor ERASMUS+ va avea loc între 14–25.03.2016.

Va înaintăm invitația de a participa la concursul de selecție după ce consultați în prealabil Regulamentul privind mobilitatea ERASMUS+ a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din cadrul UPB pentru anul universitar 2016–2017 și lista universităților partenere corespunzătoare Facultății Transporturi. Vă facem cunoscută posibilitatea de a participa la acest concurs și în cadrul altor Facultăți, respectând regulamentul și domeniile de studii ale fiecărui candidat.

15Mar/15

EAEC-ESFA 2015

EAEC-ESFA 2015

European Automotive Congress

November 25, 2015 – November 27, 2015

The EAEC Congress will be jointly organized with SIAR’s traditional ESFA Conference. Thus, ONE international congress standing on two legs: one leg being the 14th edition of EAEC and the other the 9th edition of ESFA. This very prominent setup is planned for November 25-27 in Bucharest in the new library of the “Politehnica” University of Bucharest (UPB), a convenient venue featuring excellent technical equipment and room facilities.

The EAEC-ESFA 2015 Congress is an opportunity for participants to:

exchange information in specific areas of the automotive industry by hearing various papers presented at technical sessions;

update information on automotive industry dynamics thanks to technical site visits;
establish new contacts in order to develop/strengthen relationships with partners from the academic and industrial environments worldwide.
Therefore, the EAEC-ESFA 2015 Congress will serve as a true workshop, characterized by a quality scientific dialogue which will contribute to enriching the participants’ experiences.

The Society of Automotive Engineers of Romania (SIAR) is honoured to host for the first time the EAEC Congress. Romania is involved in the automotive industry, this economic sector having an important influence over the Romania’s GDP.

This event is organised by SIAR under the FISITA Patronage.

13Oct/14

Concursul Național Stundențesc de Inginerie a Autovehiculelor

ANUNŢ
În atenţia studenţilor anului IV (AR + ISPA) şi a studenţilor de la cursurile de Master (CDIA+SIOAM+STADA)

Departamentul Autovehicule Rutiere organizează sâmbătă, 18 oct.2014,ora 10,00, faza locala a Concursului Naţional Studenţesc de Inginerie a Autovehiculelor” Prof.univ.ing. Constantin GHIULAI”, domeniul “Dinamica autovehiculelor”, ediţia 2014.
Înscrierile se fac la secretariatul departamentului (camera JC 203), pană vineri, 17 oct.2014, ora 14.
Bibliografia concursului este reprezentată de notiţele de la cursul de “Dinamica autovehiculelor” predate în anul III la cursurile de licenţă.

Director Departament AR,
Prof.dr.ing. Cr. Andreescu