Studenți

Contractele de studii se completează în două exemplare şi se predau îndrumătorului de an pentru verificare. Studenţii cu taxă trebuie să completeze şi Contractul de studii cu taxă în două exemplare.

Cererea de înscriere completată, carnetele de student şi legitimaţiile se predau la secretariat (prin şefii de grupe).

Contractele se printează pe o singură foaie (faţă-verso)!

Îndrumători de an licenţă:

    • An I: Prof.dr.mat. Vasile IFTODE
    • An II: S.l.drd.ing. Marius BĂȚĂUȘ
    • An III: Conf.dr.ing. Viorel MATEESCU
    • An IV: Prof. dr. ing. Gabriel ANGHELACHE

Îndrumători de an master:

  • STAAR (An I și II): Prof.dr.ing. Mircea OPREAN
  • SOAM (An I și II): Prof.dr.ing. Cristian ANDREESCU

General:

Licență

Masterat

Postuniversitar (ESA)